+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სამდივნო
ქონების მართვისა და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმები
ქონების მართვისა და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმები

კომისიის სხდომის ოქმი N1 (16.11.2017)                                    

 

კომისიის სხდომის ოქმი N2 (17.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N3 (22.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N4 (24.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N5 (05.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N6 (15.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N7 (22.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N7(1)(26.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N8 (26.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N9 (15.01.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N10 (25.01.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N11 (09.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N12 (16.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N13 (06.03.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N14 (16.03.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N15 (22.03.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N16 (30.03.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N17 (13.04.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N18 (04.05.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N19 (24.05.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N20 (12.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N21 (15.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N22 (25.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N23 (29.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N24 (10.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N25 (25.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N26 (27.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N27 (07.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N28 (10.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N29 (17.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N30 (22.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N31 (24.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N32 (10.09.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N33 (21.09.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N34 (25.09.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N35 (02.10.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N36 (13.11.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N37 (21.11.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N38 (07.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N39 (18.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N40 (25.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N41 (27.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N42 (28.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N43 (25.01.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N44 (01.02.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N45 (12.02.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N46 (28.02.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N47 (01.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N48 (12.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N49 (12.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N50 (22.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N51 (29.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N52 (05.04.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N53 (19.04.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N54 (24.04.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N55 (07.05.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N56 (24.05.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N57 (04.06.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N58 (21.06.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N59 (25.06.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N60 (02.07.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N61 (11.07.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N62 (23.07.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N63 (08.08.2019)

 

LiveZilla Live Chat Software