+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სამდივნო
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრის ცვლილების პროექტი
ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომის ოქმები
ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომის ოქმები

კომისიის სხდომის ოქმი N1 (17.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N2 (20.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N3 (05.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N4 (13.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N5 (22.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N6 (26.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N7 (15.01.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N8 (02.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N9 (09.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N10 (16.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N11 (21.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N12 (30.03.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N13 (13.04.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N14 (04.05.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N15 (08.05.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N16 (25.05.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N17 (12.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N18 (15.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N19 (29.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N20 (10.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N21 (25.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N22 (27.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N23 (03.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N24 (07.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N25 (10.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N26 (17.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმიN27 (11.09.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N28 (25.09.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N29 (02.10.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N30 (09.10.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N31 (13.11.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N32 (20.11.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N33 (07.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N34 (18.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N35 (24.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N36 (28.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N37 (25.01.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N38 (12.02.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N39 (19.02.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N40 (01.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N41 (12.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N42 (15.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N43 (29.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N44 (19.04.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N45 (24.05.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N46 (25.06.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N47 (23.07.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N48 (16.08.2019)

LiveZilla Live Chat Software