+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 02 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 19 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 05 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 09 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 22 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 08 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 06 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 20 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 1 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 08 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 9 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 03 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წერიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 08 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 01 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 11 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 15 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 4 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 9 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 5 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 17 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 6 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი (მე-2 ნაწილი)
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი (1-ლი ნაწილი)
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 11 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 3 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 10 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 17 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 31 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 18 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 9 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის საკრებულოს დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 3 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

საკითხის დასახელება

1.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ა(ა)იპ ,,Rockefeller Philanthropy Advisors, Inc - ფონდს“  შორის ,,100 მედეგი ქალაქის ინიციატივის“ ფარგლებში, გასაფორმებელი გრანტის ხელშეკრულების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს  №04/8959  10.08.2017)

2.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ -  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის №30-87 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - 04/8993  11.08.2017)

3.       

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს - 04/8396 24.07.2017; №04/8547 28.07.2017; №04/8654  01.08.2017; №04/8840  07.08.2017; 04/8951  10.08.2017; 04/7958 12.07.2017; 04/412  12.01.2017; 04/2607  27.02.2017)

4.       

ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ტაბახმელაში, სოფელ ტაბახმელაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: №81.02.05.817; №81.02.05.816; 81.02.05.815; 81.02.05.814) ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ. (საკრებულოს - 04/8249  19.07.2017)

5.       

ქ. თბილისში, სოფელ თხინვალაში, ნაკვეთი 49, ,,თელეების მიწა“-ზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 72.16.15.758) ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ  (საკრებულოს - 04/8395  24.07.2017)

6.       

ქ. თბილისში, ,,თელეების მიწა“, სოფელ თხინვალაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 72.16.15.760) ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - 04/8486  26.07.2017)

7.       

ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, სოფელ ტაბახმელაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე სააგარაკე დასახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - 04/8352  21.07.2017)

8.       

ქ.თბილისში, სოფელ თელეთში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: №81.03.12.739; 81.03.12.738; 81.03.12.737;  81.03.12.730) განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - 04/8841  07.08.2017)

9.       

ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 81.02.21.376) ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - 04/8860  08.08.2017)

10.   

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღმის დასახლებაში, IV მიკრორაიონში, №2 კორპუსის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი:01.10.07.007.053, №01.10.07.007.052, №01.10.07.007.051, №01.10.07.007.050) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ  (საკრებულოს - 04/8953  10.08.2017)

11.   

ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, ბევრეთის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.18.01.002.001) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ  (საკრებულოს - 04/8947  10.08.2017)

12.   

ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, ქერჩის ქუჩაზე, სოფლის შემოგარენში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: №01.11.05.029.125;  №01.11.05.029.259;  №01.11.05.029.258) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - 04/7843  07.07.2017)

13.   

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ლისის ტბასა და ვაშლიჯვარს შორის, ინტენსიფიკაციის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: №01.10.18.011.010; 01.10.18.011.009; 01.10.18.011.011) ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტის დასამუშავებლად გაცემული 2012 წლის 26 აპრილის №1041 განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - 04/7844  07.07.2017)

14.   

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №72.16.15.314) ინდივიდუალური, ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების და განაშენიანების დაბალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონის (სზ-2) შესაბამისი ობიექტების კომპლექსის პროექტის დასამუშავებლად გაცემული 2007 წლის 28 დეკემბრის №13557 ქალაქთმშენებლობით პირობებში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - 04/7658  04.07.2017)

15.   

. თბილისში, სამგორის რაიონში, დიდ ლილოში არსებულ მიწის ნაკვეთზე  (ს/კ №81.08.29.150) ინდივიდუალური ერთბინიანი ან ორბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - 04/8989  11.08.2017)

16.   

ქ. თბილისში, შარდენის ქუჩაზე მდებარე 606 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.061.038) 11 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის ნინო ღლონტისთვის (პ/ნ 01030004925) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის  შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს   №04/8399  24.07.2017)

17.   

ქ. თბილისში, ლესელიძის ქუჩა №27-ის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.044.013), 12 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის შპს „შევარდენი“-სთვის (ს/კ 204381640) პირდაპირი განკარგვის წესით  სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს   №04/8399  24.07.2017)

18.   

ქ. თბილისში, კალოუბნის ქუჩა №16-ში მდებარე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ნაწილის (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.015.017) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის   - მარიამ ჯაშისთვის (პ/ნ 01015005227) გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8614  01.08.2017)

19.   

ქალაქ თბილისში, მუხიანის IV ბ მიკრორაიონში კერძო სკოლის „პრომეთე“ მიმდებარედ, 753 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.11.13.008.085) სსიპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8614  01.08.2017)

20.   

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში მდებარე 20000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.19.33.019.184) ა(ა)იპ  „აუტიზმის კვლევისა და ხელისშეწყობის ფონდი“-სთვის (ს/კ 405079640)   პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8614  01.08.2017)

21.   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 2013 წლის 22 ოქტომბრის NE-227-6-7963 აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმით (ადმინისტრაციული დაპირება) გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8614  01.08.2017)

22.   

ქალაქ თბილისში, გლდანის დასახლების V მიკრორაიონში, კორპუსი #2-ის მიმდებარედ არსებული 1081 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.11.10.013.171) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს  №04/8614  01.08.2017)

23.   

 ქ. თბილისში, შარდენის ქუჩაზე მდებარე 606 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.061.038) 11 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის შპს „ქართული ტრადიციების აღორძინების საზოგადოება დამიანე“-სთვის (ს/კ 201990453)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8716 03.08.2017)

24.   

ქალაქ თბილისში, აბანოს ქუჩა №11-ის მიმდებარედ, 10 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.063.051) შპს „ნარიყალა“-სთვის (ს/კ 204380678) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის  შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8716 03.08.2017)

25.   

ქ.თბილისში, ი.აბაშიძის ქუჩა №35-41-ის მიმდებარედ არსებული 1278 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან  (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.018.024) 13 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის შპს „ნატალი“-სთვის (ს/კ 205125407) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8716 03.08.2017)

26.   

ქ.თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირი №8-10-ის მიმდებარედ 580 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან 21 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.010.011) შპს „ეკო მითი“-სთვის (ს/კ: 404891612) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8716 03.08.2017)

27.   

ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ არსებული 9013 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.18.006.151) და ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, იუნკერების ქ.№21-ში მდებარე მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების (საკადასტრო კოდი: №81.01.06.317) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შპს „დს ენტერპრაიზ“-თან (ს/კ 216378783) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8716 03.08.2017)

28.   

ქალაქ თბილისში, ი. აბაშიძის ქ. №28-66-ის მიმდებარედ არსებული 2286 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.029.055) 10 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის შპს „ბერნი“-სთვის (ს/კ: 405142974) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8716 03.08.2017)

29.   

ქ. თბილისში, ცაიშის ქუჩა №36-ში (საკადასტრო კოდი: №01.16.03.010.009) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და დაინტერესებულ პირებთან გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულებების პროექტის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8716 03.08.2017)

30.   

დედაქალაქის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთულის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას გამყიდველისა და მყიდველის მიერ ხელმოწერილ პირობებიან აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი 2008 წლის 22 აგვისტოს  №112 ოქმით გათვალისწინებული  ვალდებულების  ცვლილების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8784  04.08.2017)

31.   

ქ.თბილისში, რუსთაველის გამზირი №37-ის მიმდებარედ, 58 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.15.04.001.026) შპს „მარსი“-სთვის (ს/კ: 404476848) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8784  04.08.2017)

32.   

ქ.თბილისში, ვახტანგ გორგასალის ქუჩა №1-ში მდებარე 20 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.062.023)  შპს „საჩინო“-სთვის (ს/კ 204380776) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8784  04.08.2017)

33.   

ქალაქ თბილისში, რუსთაველის გამზირი №40-40ა-ს მიმდებარედ არსებული 41 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის  (საკადასატრო კოდი: №01.15.05.009.028) პირდაპირი განკარგვის წესით  სარგებლობის უფლებით, შპს „სპაის ლაუნჯი“-სთვის (ს/კ: 406191099) იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ (საკრებულოს  №04/8784  04.08.2017)

34.   

ქ. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №56-62-ის მიმდებარედ, 2658 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.14.11.003.027)  44  კვ.მ.  მიწის ნაკვეთის  შპს „ვეიფორიასთვის“ (ს/კ 406175963) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8784  04.08.2017)

35.   

ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო - საცდელ მეურნეობაში მდებარე 24500 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.72.14.009.478) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და დაინტერესებულ პირთან - დავით გიორგობიანთან (პ/ნ: 01017000104) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების  თაობაზე  (საკრებულოს  №04/8784  04.08.2017)

36.   

. თბილისში, ვაკის რაიონში მდებარე 01.14.06.003.015 და 01.14.06.003.032 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „კავშირი-ასოციაცია აგორა“-სთვის (ს/კ 202248175) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

(საკრებულოს  №04/8960  10.08.2017)

37.   

ქ. თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №8-ის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების 821.00 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.07.008.112) და ქალაქ თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №6-ში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების: შენობა-ნაგებობა №3-ის (ფართით 30 კვ.მ.), შენობა-ნაგებობა №8-ის (ფართით 28.89 კვ.მ.), შენობა-ნაგებობა №4-ის (ფართით 69.53 კვ.მ. (მათ შორის სარდაფი 11.46 კვ.მ., I სართულზე 58.07 კვ.მ.)), შენობა-ნაგებობა №5-ის (ფართით 21.01 კვ.მ.), შენობა-ნაგებობა №9-ის (ფართით 3.47 კვ.მ.), შენობა-ნაგებობა №1-ის (ფართით 2.09 კვ.მ.), შენობა-ნაგებობა №7-ის (ფართით 29.37 კვ.მ.) და შენობა-ნაგებობა №6-ის (ფართით 33.81 კვ.მ.)  (საკადასტრო კოდით: №01.14.07.008.012) პირდაპირი განკარგვის ფორმით  გადაცემისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8960  10.08.2017)

38.   

ქალქ. თბილისში,  საბურთალოს რაიონში  დიდი დიღმის დასახლების IV მიკრორაიონში, ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 4619კვ.მ. (ნაკვეთი №007/065, საკადასტრო კოდი: №01.10.07.007.065) მიწის ნაკვეთის ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი წარმომადგენლებისთვის, უფლებამონაცვლეებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8960  10.08.2017)

39.   

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში  დიდი დიღმის დასახლების IV მიკრორაიონში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  6003 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის  (ნაკვეთი №43/283) (საკადასტრო კოდი: 01.72.14.043.283) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი წარმომადგენლებისთვის, უფლებამონაცვლეებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8960  10.08.2017)

40.   

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდ დიღომში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  26123 კვ.მ. (ნაკვეთი 007/046) (საკადასტრო კოდი: 01.10.07.007.046)   მიწის ნაკვეთის ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი წარმომადგენლებისათვის/ უფლებამონაცვლეებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8960  10.08.2017)

41.   

ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის მე-4 მ/რ, კორპ. №11-ის მიმდებარედ არსებული 1306 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: #01.14.02.010.073) ფიზიკური პირისთვის - ნატალია კუპატაძისთვის (პ/ნ01010002267) პირდაპირი განკარგვის ფორმით, საკუთრებაში გადაცემის საკითხისა და მასთან გასაფორმებელი უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8960  10.08.2017)

42.   

ქ.თბილისში, გლდანის დასახლება, VI მ/რ, კორპუსი №3-ის და კორპუსი №17-ის მიმდებარედ არსებული 1070 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.11.10.010.029) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ პირთან ვიტალი ჯოჯუასთან (პ/ნ: 01001004887) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე. (საკრებულოს  №04/8876  09.08.2017)

43.   

ქ.თბილისში, მზია ერისთავის ქუჩა №2-ში მდებარე 322 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.14.17.001.226) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, გუმრი შარიფოვასთვის (პ/ნ: 01010019814) იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/8876  09.08.2017)

LiveZilla Live Chat Software