+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 08 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 9 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 03 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წერიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 08 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 01 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 11 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 15 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 4 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 9 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 5 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 17 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 31 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 6 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი (მე-2 ნაწილი)
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი (1-ლი ნაწილი)
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 11 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 3 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 10 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 17 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 31 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 18 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 იანვრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 ოქტომბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 სექტემბრის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 ივლისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 9 ივნისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის საკრებულოს დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 3 თებერვლის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 მაისის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 18 მარტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

N

საკითხის დასახელება

მომხსენებელი

 

თანამომხსენებელი

 

1.       

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/5171 17.03.2016 - მერიის № 7/64160 17.03.2016)

დიმიტრი მოსულიშვილი

არქიტექტურის სამსახურის უფროსი

 

 

2.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მახათას საქალაქო სასაფლაო - 1-სთვის პანთეონის სტატუსის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №04/4112 04.03.2016 - მერიის №14/50237 02.03.2016)

მაკა ნასრაშვილი

საქალაქო სამსახურის უფრ.მოადგილე

 

3.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/4778 14.03.2016 - მერიის14/58072 11.03.2016)

მაკა ნასრაშვილი

საქალაქო სამსახურის უფრ.მოადგილე

 

4.       

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N33-129 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/4943 15.03.2016 - მერიის10/60862 15.03.2016)

გელა ჩივიაშვილი

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების  საქალაქო სამსახურის  უფროსი

 

 

5.       

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული სოციალური დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №33-130 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/3925 01.03.2016 - მერიის №10/45783 26.02.2016)

 

 

გელა ჩივიაშვილი

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების  საქალაქო სამსახურის  უფროსი

 

6.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის, მერის მოადგილეების და მერის ადმინისტრაციის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/4979 16.03.2016 - მერიის6/61140 15.03.2016)

 

ვახტანგ გადელია

საკადრო რესურსების სამსახურის უფროსი

 

7.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,თბილისის ევროპული ახალგაზრდული ცენტრისა’’ და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის’’ რეორგანიზაციაზე (შერწყმ (გაერთიანება)) თანხმობის მიცემის შესახებ’’. (საკრებულოს №04/4803 14.03.2016 - მერიის14/59136  14.03.2016)

 

ირაკლი გვილავა

განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

ზაზა ცინაძე

განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

8.       

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-90 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/3545 25.02.2016 - მერიის3/42620 24.02.2016)

 

 

გიორგი ჩაჩანიძე

ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი

 

9.       

დედაქალაქის ტერიტორიაზე მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ (საკრებულოს №04/3823 29.02.2016 - მერიის9/47316 29.02.2016)

 

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

10.   

ქ.თბილისში, საირმის ქ.N82-ში მდებარე 7 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ01.10.15.026.043) პირდაპირი განკარგვის წესით, ზვიად მექვაბიშვილისთვის (პ/ნ33001008974) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/3776 29.02.2016 - მერიის7/45041 26.02.2016)

 

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

11.   

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის ქ.თბილისში, თიანეთისა და ტიბაანის ქუჩების მიმდებარედ არსებული 3000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.12.06.004.007) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/3776 29.02.2016 - მერიის7/45041 26.02.2016)

 

 

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

12.   

ქ.თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი №35-ის (ნაკვეთი 01/019) მიმდებარედ არსებული 487 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.14.07.001.019) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს "ახალი სკოლისთვის" (ს/ №202903750) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/4635 11.03.2016 - მერიის7/56346 10.03.2016)

 

 

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

13.   

ქ.თბილისში, საბურთალოს ქ. №37/4-ის მიმდებარედ არსებული 14 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ01.10.14.027.051) პირდაპირი განკარგვის წესით ნანული წიქარიშვილისთვის (პ/ნ01026006548) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/4635 11.03.2016 - მერიის7/56346 10.03.2016)

 

 

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

14.   

ქ.თბილისში, გლდანის მასივში მდებარე 317 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ01.11.12.013.041) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს "ს გემბლინგ ჰოლისთვის" (ს/კ404497273) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/4635 11.03.2016 - მერიის7/56346 10.03.2016)

 

 

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

15.   

ქ.თბილისში, სამღებროს ქ. №6-ის მიმდებარედ არსებული 38 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ01.18.03.062.021) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს "BCN HISPANIA"-სთვის (ს/კ404426572) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/4635 11.03.2016 - მერიის7/56346 10.03.2016)

 

 

კარლო ლაფერაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

16.   

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ივლისის №3-12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №10/4716 11.03.2016)

 

 

ნუგზარ მალაღურაძე

 

17.   

ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, უსახელო სპორტული მოედნისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მაიორი ჯუმბერ მჭედლიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

 

 

ლია ჯახველაძე

 

18.   

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში პეკინისა და ბახტრიონის ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარე უსახელო ბაღისთვის მწერალი მიხეილ ჯავახიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

 

 

ლია ჯახველაძე

 

19.   

ქ.თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში ზურაბ ქვლივიძის ქუჩის შესახვევისთვის პედაგოგი, ჟურნალისტი ივანე როსტომაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

 

ლია ჯახველაძე

 

20.   

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, კასკადის ქუჩისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული, უფროსი სერჟანტი გოჩა ცქიტიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

 

 

ლია ჯახველაძე

 

21.   

ქ.თბილისში, დიდუბის რაიონში, სანდრო ახმეტელის ქუჩასთან არსებული უსახელო სკვერისთვის მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძის სახელის მინიჭების შესახებ

 

ლია ჯახველაძე

 

22.   

ქ.თბილისში, დიდუბის რაიონში მიხეილ ჭიაურელის ქუჩასთან არსებული უსახელო ჩიხისთვის მიხეილ ჭიაურელის სახელის მინიჭების შესახებ

 

 

ლია ჯახველაძე

 

23.   

ქ.თბილისში, დიდუბის რაიონში, მიხეილ ჭიაურელის ქუჩის მონაკვეთისთვის მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი ნინო ჯავახიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

 

 

ლია ჯახველაძე

 

24.   

ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, სოფელ კიკეთში გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩის გაგრძელებისა და მასთან არსებული III ჩიხისთვის გალაკტიონ ტაბიძის სახელის მინიჭების შესახებ

 

 

ლია ჯახველაძე

 

25.   

ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, მონადირის ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის მონადირის III შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ

 

 

ლია ჯახველაძე

 

26.   

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, კორნელი სანაძის ქუჩის გაგრძელების და მასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის კორნელი სანაძის III შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ

 

 

ლია ჯახველაძე

 

27.   

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, დიდი ლილოში ალექსანდრე ქართველიშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან მდებარე I გასასვლელისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლი კონსტანტინე ანდრიაძის სახელის მინიჭების შესახებ

 

 

ლია ჯახველაძე

 

28.   

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ვიქტორ ნოზაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ორი გასასვლელისთვის ირინა ენუქიძის სახელის მინიჭების შესახებ

 

ლია ჯახველაძე

 

29.   

„ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, მიხეილ აბრამიშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ჩიხისთვის აფხაზეთის ომი დაღუპული უფროსი ლეიტენანტი ბესო ბერიას სახელის მინიჭების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №456 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

 

 

ლია ჯახველაძე

 

30.   

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩის მონაკვეთისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული უფროსი ლეიტენანტი ბესო ბერიას სახელის მინიჭების შესახებ

 

ლია ჯახველაძე

 

LiveZilla Live Chat Software